Naša ponuka

OSB dosky (všetky hrúbky) zľava 10%

Nakoľko je vývoj cien nepredvídateľný a mení sa zo dňa na deň, ceny Vám poskytneme na vyžiadanie.

Čis. karty Názov MJ Cena EUR s DPH
OBKLAD
1 obklad 12,5x96x1800 m2
2 obklad 12,5x96x2100 m2
3 obklad 12,5x96x2400 m2
4 obklad 12,5x96x2700 m2
5 obklad 12,5x96x3000 m2
6 obklad 12,5x96x3300 m2
7 obklad 12,596×3600 m2
8 obklad 12,5x96x4200 m2
9 obklad 12,5mmx96x4000 m2
10 obklad 14x121x4000 m2
11 obklad 14x121x3000 m2
81 obklad 12,5x96x1950 m2
82 obklad 12,596×2250 m2
OSB dosky
12 osb 8mm doska ks
13 osb 10mm doska ks
14 osb 12mm doska ks
15 osb 15mm doska ks
16 osb 18mm doska ks
17 osb 22mm doska ks
KVH
19 kvh 120x120x6000 m3
21 kvh 80x80x5000 m3
22 kvh 80x80x6000mm m3
25 kvh 60x60x5000 m3
26 kvh140x140x6000 m3
28 kvh 100x100x6000 m3
142 kvh 140x180x7000 m3
143 kvh 140x200x8000 m3
31 sm/jd 25mm 2 trieda -2m m3
34 sm- 25mm-stolarske m3
35 sm- 28mm -stolárske m3
36 sm- 32mm-stolarske m3
37 sm- 55mm-stolarske m3
38 sm- 55mm stolárske červený smrek m3
39 sm- 32mm-stolarske červený smrek m3
40 sm- 25mm-stoíarske červený smrek m3
41 sm/jd 100x100mm m3
42 sm/jd 120x120mm m3
43 sm/sd 150x150mm m3
44 sm/jd 100x120mm m3
45 sm/jd 100x150mm m3
46 sm/jd 50x50mm bm
47 sm/jd 50x40mm bm
54 lata 30x50mm sm/jd (4000) bm
55 dlaz. 19x146x4200 m2
56 dlaz. 19x146x5100 m2
57 prime 20x146x6000ab m2
58 bor. 22x121x3000-a/b, dlaz. m2
61 zrub 28x146x6000ab m2
51 hobl 45x145x4200 bm
52 hobl 45x145x5400 bm
62 hobl. 45x95x4500 bm
63 hobl. 45x195x5,1 bm
64 hobl. 45x145x6000 bm
65 borovica 55mm m3
66 borovica 32mm m3
67 hoblov. 28x145x4000 bm
69 sm/jd 50x100x4000’stavebna kv. m3
70 sm-50x100x5000mm staveb.kv m3
71 sm-50x100x6000mm staveb.kv m3
72 sm-50x150x4000mm staveb kv m3
73 sm-50x150x5000mm staveb.kv m3
74 sm-50x150x6000mm staveb.kv m3
75 sm-50x200x4000mm staveb.kv. m3
76 sm-50x200x5000mm staveb.kv. m3
77 hranol 80×80 m3
78 hranol 90×180 m3
79 sm-25x200x5000mm stolár m3
84 ext 22x120x4000 bm
85 ext 22x120x5100 bm
86 ext 27x143x3000 bm
87 ext 27x143x4000 bm
88 ext 27x143x5100 bm
89 hobl 40x70x4000 bm
90 fasad 26x146x4000 m2
91 fasad 26x146x5100 m2
92 tatr.prof 12,5x96x3900 m2
93 tatr.prof 12,5x96x4500 m2
94 45x95x2500 bm
96 hobl. 21x95x3000 bm
97 hobl. 18x120x4200 bm
98 hobl. 18x145x5100 bm
99 kvh hranol 80x160x6000 m3
100 bor.obojstr. 20x146x4000 m2
101 skarovka 2500x800x18 m3
102 skarovka 2500x800x28 m3
103 skarovka 2500x800x40 m3
105 hobl. 18x95x2100 bm
106 hobl. 21x195x4200 bm
107 hobl. 21x195x5100 bm
108 dláž. 22,5x121x4200 m2
109 dláž. 24x146x3600 m2
112 kvh 60x160x4000 m3
113 kvh 60x80x4000 m3
114 kvh 60x120x500 m3
115 bor. 12,5x96x4000 m2
116 hobl. dosky 19x89x3,05 bm
117 kvh 60x160x5000 m3
118 dláž. smrek24x146x4000 m2
119 dláž. smrek 24x146x5000 m2
121 tatr. bor 96×12,5×3000 m2
122 tatr. ceder 96×12.5×3000 m2
123 tatr. ceder 96×12,5×4000 m2
124 tatr. 12,5x96x4800 m2
125 kvh 100x100x5000 II. Tr. m3
126 Stavebné dosky 3m m3
127 obkl. 21x145x6000 mix m2
128 tatr.prof. 18x120x4000 m2
129 hran. Suš. 60x80x4000 m3
130 kvh 60x60x6000 bm
131 kvh 60x60x6000 m3
132 hobl. Dosky 22x121x4000 bm
133 hobl. Dosky 22x121x3000 bm
134 obkl. Sm. 21x145x6000 m2
135 hobl. 45x90x6000 sb bm
136 prime 20x170x3000 sb m2
137 hobl. 21x58x3000 čsmrek bm
138 hobl. 21x58x4000 čsmrek bm
139 hobl. 21x170x3000 čsmrek bm
140 hobl. 21x170x4000 čsmrek bm
141 hobl. 21x170x5100 čsmrek bm
144 obklad 20x195x6000 m2