Naša ponuka

OSB dosky (všetky hrúbky) zľava 10%

Čis. karty Názov MJ Cena EUR s DPH
OBKLAD
1 obklad 12,5x96x1800 m2 6,00
2 obklad 12,5x96x2100 m2 6,00
3 obklad 12,5x96x2400 m2 6,00
4 obklad 12,5x96x2700 m2 6,00
5 obklad 12,5x96x3000 m2 6,00
6 obklad 12,5x96x3300 m2 6,00
7 obklad 12,596×3600 m2 6,00
8 obklad 12,5x96x4200 m2 6,00
9 obklad 12,5mmx96x4000 m2 6,60
10 obklad 14x121x4000 m2 7,80
11 obklad 14x121x3000 m2 7,80
81 obklad 12,5x96x1950 m2 6,30
82 obklad 12,596×2250 m2 6,30
OSB dosky
12 osb 8mm doska ks 9,05
13 osb 10mm doska ks 10,83
14 osb 12mm doska ks 12,58
15 osb 15mm doska ks 15,70
16 osb 18mm doska ks 18,88
17 osb 22mm doska ks 23,06
KVH
19 kvh 120x120x6000 m3 480,00
21 kvh 80x80x5000 m3 530,00
22 kvh 80x80x6000mm m3 530,00
25 kvh 60x60x5000 m3 550,00
26 kvh140x140x6000 m3 530,00
28 kvh 100x100x6000 m3 530,00
142 kvh 140x180x7000 m3 580,00
143 kvh 140x200x8000 m3 580,00
31 sm/jd 25mm 2 trieda -2m m3 195,00
34 sm- 25mm-stolarske m3 300,00
35 sm- 28mm -stolárske m3 300,00
36 sm- 32mm-stolarske m3 300,00
37 sm- 55mm-stolarske m3 300,00
38 sm- 55mm stolárske červený smrek m3 300,00
39 sm- 32mm-stolarske červený smrek m3 300,00
40 sm- 25mm-stoíarske červený smrek m3 300,00
41 sm/jd 100x100mm m3 264,00
42 sm/jd 120x120mm m3 264,00
43 sm/sd 150x150mm m3 264,00
44 sm/jd 100x120mm m3 264,00
45 sm/jd 100x150mm m3 264,00
46 sm/jd 50x50mm bm 0,70
47 sm/jd 50x40mm bm 0,60
54 lata 30x50mm sm/jd (4000) bm 0,39
55 dlaz. 19x146x4200 m2 11,00
56 dlaz. 19x146x5100 m2 11,00
57 prime 20x146x6000ab m2 11,50
58 bor. 22x121x3000-a/b, dlaz. m2 11,30
61 zrub 28x146x6000ab m2 13,00
51 hobl 45x145x4200 bm 3,30
52 hobl 45x145x5400 bm 3,30
62 hobl. 45x95x4500 bm 2,20
63 hobl. 45x195x5,1 bm 4,46
64 hobl. 45x145x6000 bm 3,30
65 borovica 55mm m3 300,00
66 borovica 32mm m3 300,00
67 hoblov. 28x145x4000 bm 2,50
69 sm/jd 50x100x4000’stavebna kv. m3 264,00
70 sm-50x100x5000mm staveb.kv m3 264,00
71 sm-50x100x6000mm staveb.kv m3 264,00
72 sm-50x150x4000mm staveb kv m3 264,00
73 sm-50x150x5000mm staveb.kv m3 264,00
74 sm-50x150x6000mm staveb.kv m3 264,00
75 sm-50x200x4000mm staveb.kv. m3 264,00
76 sm-50x200x5000mm staveb.kv. m3 264,00
77 hranol 80×80 m3 264,00
78 hranol 90×180 m3 264,00
79 sm-25x200x5000mm stolár m3 3000,00
84 ext 22x120x4000 bm 2,62
85 ext 22x120x5100 bm 2,62
86 ext 27x143x3000 bm 3,94
87 ext 27x143x4000 bm 3,94
88 ext 27x143x5100 bm 3,94
89 hobl 40x70x4000 bm 2,88
90 fasad 26x146x4000 m2 23,50
91 fasad 26x146x5100 m2 23,50
92 tatr.prof 12,5x96x3900 m2 6,00
93 tatr.prof 12,5x96x4500 m2 6,00
94 45x95x2500 bm 1,00
96 hobl. 21x95x3000 bm 1,70
97 hobl. 18x120x4200 bm 1,74
98 hobl. 18x145x5100 bm 1,85
99 kvh hranol 80x160x6000 m3 530,00
100 bor.obojstr. 20x146x4000 m2 11,30
101 skarovka 2500x800x18 m3 1100,00
102 skarovka 2500x800x28 m3 1100,00
103 skarovka 2500x800x40 m3 1100,00
105 hobl. 18x95x2100 bm 1,54
106 hobl. 21x195x4200 bm 3,50
107 hobl. 21x195x5100 bm 3,50
108 dláž. 22,5x121x4200 m2 11,00
109 dláž. 24x146x3600 m2 9,84
112 kvh 60x160x4000 m3 480,00
113 kvh 60x80x4000 m3 480,00
114 kvh 60x120x500 m3 480,00
115 bor. 12,5x96x4000 m2 6,60
116 hobl. dosky 19x89x3,05 bm 1,00
117 kvh 60x160x5000 m3 480,00
118 dláž. smrek24x146x4000 m2 13,90
119 dláž. smrek 24x146x5000 m2 13,90
121 tatr. bor 96×12,5×3000 m2 6,60
122 tatr. ceder 96×12.5×3000 m2 9,30
123 tatr. ceder 96×12,5×4000 m2 9,30
124 tatr. 12,5x96x4800 m2 6,00
125 kvh 100x100x5000 II. Tr. m3 440,00
126 Stavebné dosky 3m m3 240,00
127 obkl. 21x145x6000 mix m2 8,50
128 tatr.prof. 18x120x4000 m2 10,30
129 hran. Suš. 60x80x4000 m3 480,00
130 kvh 60x60x6000 bm 1,94
131 kvh 60x60x6000 m3 550,00
132 hobl. Dosky 22x121x4000 bm 1,94
133 hobl. Dosky 22x121x3000 bm 1,94
134 obkl. Sm. 21x145x6000 m2 8,50
135 hobl. 45x90x6000 sb bm 2,30
136 prime 20x170x3000 sb m2 11,30
137 hobl. 21x58x3000 čsmrek bm 1,70
138 hobl. 21x58x4000 čsmrek bm 1,70
139 hobl. 21x170x3000 čsmrek bm 4,43
140 hobl. 21x170x4000 čsmrek bm 4,43
141 hobl. 21x170x5100 čsmrek bm 4,43
144 obklad 20x195x6000 m2 8,00